ניתוח סטטיסטי

אקדמאים נעזרים רבות בביצוע נתוחים סטטיסטיים, התוצאות של הניתוחים הסטטיסטיים תומכים בהסקת המסקנות הנדרשות בסמינריון או בדוקטורט. לצורך ביצוע ניתוח סטטיסטי פשוט ככל שיהיה חייבים ידע באיסוף נתונים, ניתוח הנתונים שנאספו באמצעות תוכנה והסקת מסקנות. הרבה סטודנטים לא יודעים לבצע ניתוחים פשוטים ובוודאי לא מורכבים. חברת דוקטורגרייד מעסיקה סטטיסטיקאים שזו התמחותם והם יודעים לבצע כל ניתוח שידרש עבור העבודה שלכם . מעבר לביצוע הניתוח הסטטיסטי הם מסייעים גם בהסקת המסקנות בהתאם לנדרש.

תחומי סיוע סטטיסטיים הניתנים בדוקטורגרייד: עזרה בבחירת כלי מחקר. בדיקת תקינות השאלונים, שלמותם והתאמתם לשאלה. ניתוח וקידוד הנתונים, לרוב בתוכנות SPSS ,EXCEL ביצוע ממצאי סטטיסטיקה תיאורית, טבלאות, ממוצעים וסטיית תקן. הצגת מתאמים –פירסון או פישר. מבחן טי, מבחן חי בריבוע , מבחנים הכוללים משתנים מתווכים, ריבוי משתניים ורגרסיות . ביצוע בדיקת תוקף ובדיקת מהימנות פנימית ומימדית. ביצוע ניתוחים בכל הרמות, גם לתארים מתקדמים כולל דוקטורט.

איך זה עובד?

הסטודנט אוסף את השאלונים שהפיץ (במידה וזהו כלי המחקר) לאחר שמולאו לפי הנחייתו של המרצה. השאלונים המלאים מוגשים לסטטיסטיקאי בתוספת שאלת המחקר וההשערות. הסטטיסטיקאים שלנו יודעים לבצע את הניתוחים הנדרשים עבור פרק הממצאים, ובאמצעותם לאשש או להפריך את השערות המחקר. כדי שהממצאים ינתנו בצורה המקצועית ביותר, הסטטיסטיקאים שלנו נבחרים לפי סוג ההתמחות והיידע שלהם ומותאמים לתחום שבו נכתבת העבודה. דוקטורגרייד מעסיקה סטטיסטיקאים בעלי ניסיון, המתמחים במגוון תחומי התמחות, הם יודעים להתמודד עם סטטיסטיקות מורכבות ובקיאים בתוכנות סטטיסטיקה שונות. בנוסף, ניתן לקבל סיוע בכל שלבי המחקר וסוגיו, בסטטיסטיקה תיאורית או היסקית. 

דוקטורגרייד נותנת שירותי סטטיסטיקה מקצועיים. יחד עם זאת, חשוב לדעת שכדי שהממצאים יהיו מדוייקים יש למלא את השאלונים בצורה טובה ועליהם להיות מנוסחים בהתאם לשאלת המחקר. בנוסף, על ההשערות להיות הגיוניות. כאשר מדובר בסטטיסטיקות מורכבות , אנו מבינים את החשיבות והצורך בדיוק. לכן, לצורך קבלת משוב על הנתונים ניתן לקבל טיוטא של הממצאים.

כדי שתהיה הלימה מלאה, ניתן להסתייע בכל מה שמשפיע על הניתוח הסטטיסטי: סיוע בבחירת כלי המחקר- לא בכל מקרה שאלונים מהווים כלי מחקר מתאים. כדי שכלי המחקר יבחן את מה שמבקשים לאשש או לשלול יש לתת את הדעת להתאמתו לסוג המחקר. סיוע בבחירה ובניית השאלונים- לשאלונים השפעה מכריעה על הניתוח הסטטיסטי ולכן עליהם להיות מנוסחים ובנויים בצורה נכונה.

Scroll to Top
Call Now Button
× .
דילוג לתוכן