שירותים

כתיבת סמינריון

כתיבת עבודה סמינריון נחשבת לאחת המורכבות, מדובר בעבודה שיכולה להיות גדולה בהיקפה כ 30-40 עמודים. אך לא בהכרח, היא גם יכולה להתפרש על מספר עמודים נמוך יותר. לוקח זמן רב לכתוב אותה, כשעיקר הקושי בכתיבתה, נובע מריבוי הכללים הדרישות וההנחיות בהם נדרש הסטודנט לעמוד, בינהם:

ניתוחים סטטיסטיים

אקדמאים נעזרים רבות בביצוע נתוחים סטטיסטיים, התוצאות של הניתוחים הסטטיסטיים תומכים בהסקת המסקנות הנדרשות בסמינריון או בדוקטורט. לצורך ביצוע ניתוח סטטיסטי פשוט ככל שיהיה חייבים ידע באיסוף נתונים, ניתוח הנתונים שנאספו באמצעות תוכנה והסקת מסקנות. הרבה סטודנטים לא יודעים לבצע ניתוחים פשוטים ובוודאי לא מורכבים.

הכנת עבודות אקדמיות

סיוע בכתיבת מטלות אקדמאיות

מטלות אקדמאיות ניתנות בכמות רבה ומעמיסות במיוחד על סדר יומו של הסטודנט, ישנם סוגים שונים של מטלות בדרגות קושי שונות. אין כללים אחידים למבנה עבודה אקדמית, היא יכולה להשתנות לפי דרישת המוסד ורצונו של המרצה. הקושי האופייני שקיים בקרב סטודנטים הוא לשלב בין לימודים תובעניים ועבודה. חלק מהסטודנטים מוותרים על הגשת חלק מהעבודות או מנסים להגיש משהו שביצעו במהירות במסגרת הזמן המועט שיש להם והציון בהתאם.

קניית עבודת סמינריון

כחלק מהשלמת השירות עבור הסטודנט אנו מציעים סיוע בתחומים נוספים

בחברת דוקטורגרייד ניתן להסתייע בשירותי תרגום מאמרים, בדיקת עבודה לפני הגשה, מטלות מחקריות, תיזות , הגהה, עריכה לשונית ועוד.